×

Waarschuwing

The form #5 does not exist or it is not published.

Geautomatiseerde opslagsystemen

Geautomatiseerd opslagsysteem voor pallets- en opslagbakken
De automatische opslagsystemen voor pallets en opslagbakkenworden bediend met enkelmast- of dubbelmast magazijnkranen. Dit is afhankelijk van de opslagcapaciteit en de hoogte van de installatie. Maar uiterst handig voor uw magazijninrichting. De magazijnkranen zijn uitgerust met verschillende lastopnamemiddelen (telescopische vorken, etc.) om goederen te (ver)plaatsen. Voor grotere hoogtes zijn de magazijnkranen uitgerust met een bestuurdersscabine om handmatig inventarisatie- of inspectiewerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Miniload automatische opslagsystemen
Miniload systemenzijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen voor de opslag en handling van kleingoed.De opslagbakken kunnen van verschillende materialen gemaakt zijn en ook verschillende afmetingen hebben, zolang ze maar sterk en stabiel genoeg zijn. De magazijn kranen die gebruikt worden, zorgen voor snellere transport- en opslagtijden en voor hoge dynamische prestaties. Ze zijn bovendien uitgevoerd met verschillende lastopnamemiddelen, afhankelijk van de laadeenheden en de manier waarop ze verplaatst worden. Dit magazijntype is vooral geschikt voor het oplossen van picking problemen met betrekking tot montagelijnen en verzendafdelingen. Er bestaat ook een variant voor de archivering/raadpleging van documenten voor bijvoorbeeld openbare instellingen en banken.

Multidiepe- en dynamische Automatische opslagsystemen
Naast de traditionele stapelkranen voor de opslag van goederen in enkel- en dubbeldiepe statische stellingen, biedt FGN Magazijnsystemen ook oplossingen waarbij de ruimte optimaal benut wordt en een zeer hoge opslagdichtheid gehaald wordt:het satellietsysteem, de doorrolstelling en het UPB systeem. Bij het satellietsysteem worden shuttles gebruikt die zelfstandig de laadeenheden neerzetten en wegnemen. Op deze manier kunnen er meer pallets in de diepte van de afzonderlijke niveaus opgeslagen worden zodat alle beschikbare opslagruimte benut wordt. 
Bij het doorrolsysteem daarentegen worden de laadeenheden via een rollenbaan door de kanalen verplaatst. Dit is de ideale oplossing voor opslag met een hoge dichtheid. Bovendien is de opslag in de gangen niet beperkt tot homogene goederen, maar kunnen er meer verschillende producten worden opgeslagen. In de doorrolsteling kan volgens het first in - first out principe (FIFO) gewerkt worden. Een pallet die het eerst wordt neergezet wordt er ook het eerst weer uitgehaald. De rollenbanen zijn uitgerust met snelheidsbegrenzers zodat de pallets onafhankelijk van de transportafstand, gecontroleerd verplaatst kunnen worden.

Speciale automatische opslagsystemen
FGN Magazijnsystemen is zeer flexibel op het gebied van ontwerp en uitvoering en kan daarom ook projecten op maat voor de klant uitvoeren, op basis van de laadeenheid waarmee gewerkt moet worden. Laadeenheden zijn vaak niet standaard (denk hierbij eens aan spoelen, staalplaten, staven, houten platen, etc.) ze moeten grondig bestudeerd worden. FGN Magazijnsystemen komt voor u met een goed doordachte oplossingen voor uw specifieke logistieke problemen.

Zelfdragende automatische opslagsystemen
Dezelfdragende opslagsystemenvan FGN Magazijnsystemen zijn technisch hoogstaand wat betreft de bouw van de installaties. De magazijninstallatie die door een automatisch transportsysteem bediend wordt, is zodanig berekend en uitgevoerd dat hij de buitenmuren en het dak kan ondersteunen. Zo ontstaat er een compleet gebouw. Bij de afmetingen van hetzelfdragende automatisch opslagsysteem, moet niet alleen rekening gehouden worden met het gewicht van de opgeslagen goederen, maar met alle risicofactoren: van regen tot sneeuw, van wind tot (zeker in Zuid-Europa) aardbevingen. Bovendien vormen de afmetingen waar het hier om gaat vaak een uitdaging (hoogte, gewicht, etc). Dankzij onze ervaring, is FGN in staat de markt te voorzien van oplossingen van een hoge kwaliteit met een interessante kosten-batenverhouding.

 

Neem voor meer informatie contact op via T 0183 - 74 50 50 of klik op onderstaande button.

contact